ΤΟΥΡΚΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Εφ. Μπιρλίκ 15-9-2010

O Σύλλογος Τούρκων δασκάλων Δυτικής Θράκης (B.T.T.Ö.B.) δημοσίευσε μήνυμα σχετικά με το νέο εκπαιδευτικό έτος 2010-2011. Στο μήνυμα αναφέρεται πως τα προβλήματα στην εκπαίδευση της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης ακόμα συνεχίζονται και προτείνεται η άμεση και δίχως καθυστέρηση σύγκλιση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Στο μήνυμα αναφέρεται πως ¨Υπάρχει μια σοβαρή ροή παιδιών της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης προς τα Ελληνικά κρατικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στο θέμα της εκπαίδευσης πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας στα Ελληνικά κρατικά σχολεία. Εν όψει αυτής της άσχημης κατάστασης προτείνουμε την άμεση σύγκλιση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης με μόνο θέμα την εκπαίδευση. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά.

Το μήνυμα είναι ως εξής

Η εκπαιδευτική χρονιά 2010-2011 ας είναι ευτυχισμένη για όλη την Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Αγαπητοί μας μαθητές εσείς είστε το μέλλον μας. Η συνέχεια της τουρκικής κουλτούρας, και οι ελπίδες της μειονότητας μας για ‘ένα καλύτερο αύριο, εξαρτάται από την εκπαίδευση που θα πάρετε και από τις προσπάθειες που θα κάνετε. Αξιότιμοι δάσκαλοι, η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός της μειονότητας μας, ο εμπλουτισμός της κουλτούρας μας, η πρόοδος στην Τουρκική Γλώσσα και η βελτίωση της δυνατότητας έκφρασης των μελών της μειονότητας είναι το μεγάλο σας καθήκον. Στόχος σας πρέπει να είναι η άνοδος του επιπέδου εκπαίδευσης και της ποιότητας της, και η διαμόρφωση γενιάς συνδεδεμένης με την ιστορία μας, την κουλτούρα μας και με τις εθνικές και πνευματικές μας αξίες

Αξιότιμοι μάνες-πατέρες μεγάλη είναι η συμβολή σας στην ανατροφή των αγαπημένων σας παιδιών. Συνεργαστείτε με τους δασκάλους στο σχολείο και συμβουλεύστε τα παιδιά σας να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις. Ενδιαφερθείτε για τα μαθήματα των παιδιών σας. Θα δείτε ότι όσο ενδιαφέρεστε, τόσο θα αυξάνονται οι επιτυχίες τους.

Είναι ανάγκη να εφαρμοστούνε στην εκπαίδευση της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, η συνθήκη της Λοζάννης, και τα ελληνοτουρκικά μορφωτικά πρωτόκολλα του 1951 και του 1968. Παρά τις συμφωνίες και τα πρωτόκολλα αυτά τα προβλήματα στην εκπαίδευση συνεχίζουν να μεγαλώνουν σαν χιονοστιβάδα. Το άρθρο 40 της Συνθήκης της Λοζάννης είχε δώσει το δικαίωμα στους συλλόγους γονέων να ιδρύουν σχολεία, να τα διοικούνε και να τα ελέγχουν. Στα σχολεία είχαν το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης της τουρκικής γλώσσας. Στο άρθρο 41 της Συνθήκης της Λοζάννης αναφέρεται πως το Ελληνικό κράτος θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση στην Τουρκική εκπαίδευση. Στα ελληνοτουρκικά πρωτόκολλα αναφέρεται πως τα σχολικά βιβλία και η διδακτέα ύλη θα καταρτίζονται από την Τουρκία. Επίσης θεμελιώνεται η πολιτιστική συνεργασία Τουρκίας και Ελλάδας.

Οι σχετικοί με την εκπαίδευση των Τούρκων της Δυτικής Θράκης νόμοι, διατάξεις και υπουργικές οδηγίες έχουν επιφέρει σήμερα μια κατάσταση δυσλειτουργίας στα Τουρκικά Δημοτικά της Δυτικής Θράκης.

Ο πρώτος νόμος σχετικά με τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης ήταν υπ.αρ.3065 του 1954. Αυτός ο νόμος αναγνώριζε τα σχολεία της μειονότητας της Δυτικής Θράκης ως ¨τουρκικά σχολεία¨. Επίσης οι σύλλογοι γονέων μπορούσαν να επιλέξουν τον δάσκαλο που επιθυμούσαν. Στην ταμπέλα των σχολείων μας έγραφε ¨Τουρκικό Σχολείο¨. Κάθε μέρα ορκιζόμασταν ως εξής : ¨Είμαι Τούρκος, είμαι σωστός, είμαι εργατικός…¨ Η Ελληνοτουρκική Επιτροπή Κουλτούρας πρέπει να συγκλιθεί το συντομότερο και να αναζητήσει λύσεις στα προβλήματα στα πλαίσια της υπάρχουσας ελληνοτουρκικής συμφωνίας του 1951.

Η ελληνική διοίκηση υποχρέωσε σε έξοδο από το δασκαλιλίκι, τους επί 50 χρόνια υπηρετήσαντες την τουρκική εκπαίδευση της Δυτικής Θράκης, απόφοιτους σχολείων της Τουρκίας προσοντούχους δασκάλους μας, επειδή συμπλήρωσαν το 60ο έτος ή τα 35 χρόνια υπηρεσίας. Μετά από το εκπαιδευτικό έτος 2009-2010 τα τουρκικά δημοτικά μας στην Δυτική Θράκη έμειναν στα χέρια των αποφοίτων της Ε.Π.Α.Θ.

Οι σχεδόν 6.500 μαθητές μας στα 193 δημοτικά μας στην Δυτική Θράκη, εκπαιδεύονται ανεπαρκώς από τους ευρισκόμενους σε αυτά 450 δασκάλους. Οι γονείς ανησυχούνε πολύ λόγω αυτής της κατάστασης. Η ιδρυθείσα κατά παράβαση της Συνθήκης της Λοζάννης Ε.Π.Α.Θ. πρέπει να κλείσει, και το κενό των προσοντούχων δασκάλων πρέπει να καλυφθεί με την καθοδήγηση των Δυτικοθρακιωτών Τούρκων φοιτητών προς τα παιδαγωγικά πανεπιστήμια της Τουρκικής Δημοκρατίας. Οι Δυτικοθρακιώτες Τούρκοι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι παιδαγωγικών πανεπιστημίων της Τουρκικής Δημοκρατίας πρέπει να διοριστούνε στα τουρκικά δημοτικά της Δυτικής Θράκης.

Πρέπει να ανοίξουνε στη Δυτική Θράκη νέα μειονοτικά νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια τα οποία θα ανήκουν στη μειονότητα και θα παράσχουν δίγλωσση εκπαίδευση. Τα κατά παράβασην ιδρυθέντα γυμνάσια στην Οργάνη, στον Εχίνο, στη Γλαύκη, στις Θέρμες και στην Σμίνθη να μετατραπούνε σε Τουρκικά σχολεία. Τα έτι λειτουργούντα θρησκευτικά σχολεία στην Κομοτηνή και Εχίνο να αποκτήσουν το στάτους του Λυκείου Τζελάλ Μπαγιάρ της Κομοτηνής και του γυμνασίου-λυκείου Μουζαφέρ Σαλίχογλου της Ξάνθης.

Πρέπει να σταματήσει η διδασκαλία των τουρκικών ως κατ΄επιλογήν μάθημα σε κάποια κρατικά σχολεία της Δυτικής Θράκης.

Ο αριθμός των προερχόμενων από την Τουρκική Δημοκρατία μετακλητών δασκάλων να αυξηθεί σε 35 όπως ήταν στο σύμφωνο του 1952, και οι δάσκαλοι μας αυτοί να τοποθετούνται όπως γινόταν παλιά σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

Υπάρχει μια σοβαρή ροή παιδιών της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης προς τα Ελληνικά κρατικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στο θέμα της εκπαίδευσης πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Νηπιαγωγεία χωρίς τουρκικά είναι απαράδεκτα. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας στα Ελληνικά κρατικά σχολεία. Εν όψει αυτής της άσχημης κατάστασης προτείνουμε την επείγουσα σύγκλιση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης με μόνο θέμα την εκπαίδευση. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά.

Με την ελπίδα πως στο εκπαιδευτικό έτος 2010-2011 θα επιλυθούνε τα εκπαιδευτικά προβλήματα στα πλαίσια των διμερών συνθηκών και πρωτοκόλλων, και με την ευχή να είναι μια περίοδος ανεκτικότητας, ευχόμαστε σε μαθητές, δασκάλους και γονείς επιτυχίες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΧΑΤ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ

Σχόλιο : Αν τα έγραφε τα αιτήματα ο πρόξενος κύριος Σάρνιτς, θα έγραφε κάτι διαφορετικό ;

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ

Εφ. Κεσάνχαμπέρ   19-9-2010

Ο σύμβουλος της Ένωσης Δήμων Ελλάδος(Trakya Polis) και τέως δήμαρχος Σαππών Ντίνος Χαριτόπουλος, ενημέρωσε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες προς την κυβέρνηση ώστε οι Τούρκοι πολίτες να μπορούνε να μένουν μια μέρα στην Ελλάδα χωρίς βίζα.

Ο Χαριτόπουλος ευρισκόμενος στα Ίψαλα της περιοχής Αδριανούπολης λόγω του 11ου φέτος φεστιβάλ Ρυζιού, Κουλτούρας και Τέχνης, επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Ιψάλων Μεχμέτ Καραγκιόζ.

Ο Χαριτόπουλος είπε πως το θέμα τέθηκε από το δίκτυο πόλεων Trakya Polis την εποχή που ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ΥΠΕΞ , και πως τότε έβλεπε θετικά το θέμα της παραμονής των Τούρκων πολιτών για μια ημέρα χωρίς βίζα στην Ελλάδα.

……………

Ο Χαριτόπουλος συνέχισε τα λόγια του ως εξής : ¨Ο Παπανδρέου ενέκρινε αυτές τις σκέψεις μας. Γίνονται προσπάθειες πάνω στα γραφειοκρατικά εμπόδια. Σύντομα περιμένουμε την εφαρμογή. Ξέρουμε ότι πολλοί πολίτες από την Τουρκία –που έχει μεγάλο πληθυσμό- θα επισκεφτούνε την Ελλάδα. Αυτό θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα για την Ανατολική και Δυτική Θράκη.¨

Ο Χαριτόπουλος είπε ότι οι ενώσεις δήμων που βρίσκονται κοντά στα σύνορα Τουρκίας, Ελλάδας και Βουλγαρίας, έκαναν κινήσεις προς όφελος των δύο λαών και της περιοχής και πως θα το συνεχίσουνε αυτό με νέες πολιτικές.

Σχόλιο : Καμμιά πολιτική για τα κατεχόμενα ; Καμμιά πολιτική για τους αγνοούμενους της Κύπρου ; Για τα αποβατικά σκάφη της Τουρκίας απέναντι από τα ελληνικά νησιά του Αν. Αιγαίου ;  Για τις γέφυρες ταχείας ζεύξεως στον Έβρο ποταμό ;

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΥΛΙΔΗ

Εφ. Μπιρλίκ  26-09-2010

Ο ΝΤΕΡΝΤΙΜΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ

Συρροή υποψηφίων παρατηρείται στην μουσουλμανική τουρκική μειονότητα δυτικής Θράκης για τις εκλογές των Τοπικών Διοικήσεων της 7ης Νοεμβρίου.

Μετά από τον πρόεδρο του Συλλόγου Επιστημόνων της Μειονότητας, Μουσταφά Κατραντζή, ο οποίος ανακοίνωσε ότι είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Παυλίδη, άλλος ένας πρόεδρος συλλόγου, ο Μεχμέτ Ντερντιμάν, ανακοίνωσε στο τέλος αυτής της εβδομάδος την υποψηφιότητά του με τον συνδυασμό του Παυλίδη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων της ΕΠΑΘ, Μεχμέτ Ντερντιμάν, ανακοίνωσε ότι είναι υποψήφιος για το συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον συνδυασμό του Νομάρχη Ξάνθης Παυλίδη.

Στην σύντομη εκτίμηση που έκανε στην εφημερίδα μας είπε: ¨Ας είναι καλορίζικο για το έθνος μας. Η υποψηφιότητά μου οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή το βράδυ. Μετά την απόφαση αυτή που πήρα, σε περίπτωση που ο λαός μας με εμπιστευτεί, μου δώσει την ψήφο του και εκλεγώ, τότε θα είμαι στην υπηρεσία του. Φυσικά και από εσάς ως Τύπο περιμένω την βοήθειά σας. Όσο για τον λόγο που κατεβαίνω υποψήφιος, θέλω να δηλώσω ότι τις προσεχείς μέρες θα στείλω στον Τύπο μια ανακοίνωση¨.

Σχόλιο : ¨Κύριε Παυλίδη ποιό έθνος άραγε εννοεί ο κύριος Ντερντιμάν ; Εσείς συμφωνείτε με αυτό ; Η απλά αδιαφορείτε ;

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ

Εφ. Μπιρλίκ   20-9-2010

 Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

 

Πλησιάζοντας οι εκλογές της 7ης Νοεμβρίου άρχισαν να εμφανίζονται και οι υποψήφιοι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μουσταφά Κατραντζή, σε μια συνέντευξη Τύπου που έδωσε στις 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, ανακοίνωσε ότι στις τοπικές εκλογές είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό που έχει ετοιμάσει ο Νομάρχης Ξάνθης Γιώργος Παυλίδης για την Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Κατραντζή δήλωσε ότι επί 8 συναπτά έτη μέχρι και σήμερα είχε καθήκοντα στο δημοτικό συμβούλιο της Μαρώνειας και μεταξύ των προτάσεων που είχε για να συμμετάσχει  στις τοπικές εκλογές, πλέον κατάλληλη βρήκε την πρόταση του Νομάρχη Ξάνθης Γιώργου Παυλίδη.

Είπε ότι χάρη του συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας   ΑΜ & Θράκης μπορούν να εξασφαλιστούν περισσότερες λύσεις για τα προβλήματα της μειονότητας και πήρε αυτή την απόφαση επειδή πιστεύει ότι ο συνδυασμός του Γιώργου Παυλίδη είναι σωστός.  Παρά το ότι δεν περιλαμβάνεται στο καταστατικό του συλλόγου Επιστημόνων της μειονότητας δυτικής Θράκης, με την σκέψη και μόνο ότι  δεν είναι ηθικό να παραμείνει στην προεδρεία και επειδή δεν επιθυμεί να ξεκινήσει άδικος ανταγωνισμός, ο Κατραντζή τόνισε πως παραιτήθηκε από την προεδρεία του συλλόγου αλλά θα συνεχίσει να παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο.

Ο Μουσταφά Κατραντζή είναι γεννημένος το 1973, απόφοιτος της Σχολής Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης. Από το 2000 και εντεύθεν εργάστηκε ως ιδιώτης λογιστής στον νομό  Ροδόπης και το διάστημα μεταξύ 2003-2008 υπήρξε μέλος του δημοτικού συμβουλίου Μαρώνειας, αντιδήμαρχος και πρόεδρος. Για την περίοδο 2010-2011 είχε εκλεγεί πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων της Μειονότητας δυτικής Θράκης.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

AX ΒΡΕ ΣΙΜΠΕΛ… ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΙΟΤΗ ΜΟΥ ΠΟΥΛΕΓΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΣΟΥΝ ΑΛΛΟΣ…

Μιλλέτ 23-9-2010

Η μειονότητα ίδρυσε ανεξάρτητη λίστα για τον δήμο Κομοτηνής

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ

Πραγματοποιήθηκε σημαντική συγκέντρωση για να μπορεί η μειονότητα από τώρα και πέρα να εκπροσωπείται στον δήμο με ανεξάρτητη λίστα. Το βράδυ της Τετάρτης 22-9-2010 οριστικοποιήθηκε πως η μειονότητα θα κατεβάσει ανεξάρτητη λίστα στην Κομοτηνή. Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου την μειονότητα θα εκπροσωπήσει ο ανεξάρτητος συνδυασμός με το όνομα ¨ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ¨. Επίτιμος πρόεδρος ορίστηκε ο Σαμί Τοραμάν και επικεφαλής τέθηκε η Σιμπέλ Μουσταφάογλου.

Με την οριστικοποίηση του σχεδίου ¨ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ άρχισαν για πρώτη φορά στην Κομοτηνή να γίνονται σοβαρές συζητήσεις για την διαμόρφωση ανεξάρτητου συνδυασμού. Για πρώτη φορά ακούστηκαν σοβαρές φωνές πως θα μπορούσε στην Κομοτηνή –όπως έγινε και στην Ξάνθη- να διαμορφωθεί ανεξάρτητος συνδυασμός. Κάποιοι μέχρι πρότινος έλεγαν πως στην

Κομοτηνή δεν μπορεί να ιδρυθεί ποτέ τέτοιος συνδυασμός, ενώ κάποιοι άλλοι πως με τον νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να στηθεί τέτοιος συνδυασμός. Ένα από τα πιο κοινά ερωτήματα σχετικά με το θέμα είναι το πώς και από ποιους θα ιδρυόταν ο ανεξάρτητος συνδυασμός.

Στην συγκέντρωση της Τετάρτης τα ερωτήματα αυτά απαντήθηκαν, ενώ η μειονότητα έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον με την παρουσία μειονοτικών φορέων , προέδρων συλλόγων, μελών της αυτοδιοίκησης και ομογενών.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αχμέτ Μέτε, ο πρόεδρος του DEB Μουσταφά Αλή Τσαβούς και μέλη του κόμματος, ο εκλεγμένος μουφτής Κομοτηνής Ιμπραίμ Σερίφ, ο βοηθός του Φεχίμ Αχμέτ, ο πρόεδρος του συλλόγου θρησκευτικών λειτουργών Δ. Θράκης Σαδίκ Σαδίκ και μέλη του ΔΣ, ο πρόεδρος της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης Αχμέτ Καρά, ο πρόεδρος της Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής Κοράϊ Χασάν, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης Σαμί Τοραμάν, o πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας Χουσείν Μεχμέτ Ουστά, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΕΠΑΘ Μεχμέτ Σερίφ, ο κοινοτάρχης Οργάνης Μεχμέτ Εμίνογλου, ο υποψήφιος δήμαρχος Ιάσμου Μουσταφά Μουσταφάογλου, ο νομαρχιακός σύμβουλος Ριντβάν Κοτζαμουμίν, ο πρόεδρος της Ένωσης κηδεμόνων μειονοτικών σχολείων Ιμπραίμ Χαλίλ Χασάν, ο πρόεδρος του συλλόγου 1000 Αλή Πεντζάλ, ο αντιπρόεδρος του πολιτιστικού και αθλητικού συλλόγου Χάρμανλικ Αρίφ Κασικτσί και μέλη του Δ.Σ., και ο Ριντβάν Αχμέτ από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Πέραν αυτών, μεγάλο ενδιαφέρον για την συγκέντρωση έδειξε και ο μειονοτικός και ο ελληνικός τύπος. Στις δηλώσεις που έγιναν ανακοινώθηκε πως η μειονοτική κοινότητα θα κατεβάσει στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου ανεξάρτητο συνδυασμό. Ο συνδυασμός που θα εκπροσωπήσει την μειονότητα στις εκλογές ονομάστηκε ¨ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ¨. Επίτιμος πρόεδρος του συνδυασμού έγινε ο Σαμί Τοραμάν, ενώ επικεφαλής της λίστας έγινε η αντινομάρχης Σιμπέλ Μουσταφάογλου η οποία παλιότερα είχε ανακοινώσει πως θα κατέβαινε υποψήφια δήμαρχος Ιάσμου.

Στην συγκέντρωση μίλησαν οι Σαμί Τοραμάν, Μουσταφά Αλή Τσαβούς, Αχμέτ Μέτε και Σιμπέλ Μουσταφάογλου. Στις ομιλίες του ανέφεραν τα εξής :

Επίτιμος πρόεδρος του συνδυασμού ¨ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ¨ Σαμί Τοραμάν

Ως επίτιμος πρόεδρος αυτού του συνδυασμού και σαν κάποιος που τον απαρτίζει σα λέω πως δεν είναι συνδυασμός αλλά κίνηση η οποία εκπροσωπεί την μειονότητα. Πιστεύω πως τα συμφέροντα της μειονότητας θα διαφυλαχθούνε με τον καλύτερο τρόπο με αυτήν τη κίνηση. Δεν μιλάω για συνδυασμό αλλά για καρδιές που συμμετέχουν σε μια κίνηση. Αυτό είναι πιο σωστό. Γιατί υποχρεωθήκαμε να κάνουμε αυτήν τη κίνηση ; Διότι η πλειονότητα παρέβλεπε τους συλλόγους. Ως ένας από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν πως είναι ανάγκη η μειονότητα να κατέβει με ανεξάρτητο συνδυασμό στις εκλογές, συναντήθηκα με τον πρόεδρο του κόμματος DEB Μουσταφά Αλή Τσαβούς και με τον αντιπρόεδρο Νετσμί Αμπντουρεζάκ. Βρήκα κατανόηση και μπήκανε στην λίστα. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μας ενθάρρυναν τα λόγια του προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής και εκλεγμένου μουφτή Ξάνθης πως ¨σας υποστηρίζω¨. Τον ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα που περνάει αυτή η κίνηση δυναμώνει. Η στήριξη και η εμπιστοσύνη των μειονοτικών ανθρώπων προς σε αυτόν το συνδυασμό, επιταχύνει και διευρύνει αυτήν μας την κίνηση. Δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να ανακοινώσουμε τα ονόματα αυτών που στηρίζουν αυτήν την κίνηση. Όταν έρθει ο καιρός θα ανακοινώσουμε ολόκληρη την λίστα καθώς και αυτούς που την στηρίζουν. Βρήκαμε σωστό αυτόν τον συνδυασμό να τον ¨τρέξει¨ η Σιμπέλ Μουσταφάογλου. Αυτό το ανακοινώνουμε προς όλους. Ευχόμενος επιτυχίες σε αυτήν τη κίνηση, πιστεύω πως θα ήταν επωφελές να είναι γνωστό πως όλοι μας θα στηρίξουμε αυτήν την κίνηση¨

Πρόεδρος του κόμματος DEB Μουσταφά Αλή Τσαβούς

Αξιότιμοι ομογενείς η σημερινή ημερομηνία της 22-9-2010 θα αποτελέσει ιστορική μέρα για τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Στο μέλλον αυτοί που συμβάλλουν σε αυτήν τη κίνηση θα αντιμετωπίζονται με θαυμασμό. Ο συνδυασμός ¨πρώτο βήμα για την ισότητα¨ γεννήθηκε από την επίγνωση των χρόνιων προβλημάτων της μειονότητας. Εγώ πάντα λέω το εξής. Ανάμεσα στις γειτονιές της πλειονότητας και της μειονότητας υπάρχει μια διαφορά 50 χρόνων. Αυτοί οι οποίοι παραβλέπουν αυτή τη διαφορά γελιούνται. Στην χώρα, στην Ροδόπη, δεν μπορείτε να μην υπολογίζετε την μειονότητα. Για όσο διάστημα αγνοείτε την μειονότητα δεν μπορείτε να φτάσετε κάπου. Εμείς στις ομιλίες μας πάντα μιλάμε για ισότητα. Φυσικά σε αυτή τη χώρα υποστηρίζουμε την φιλία και την ειρήνη. Υποστηρίζουμε όμως και την ισότητα. Ο συνδυασμός ¨Πρώτο βήμα για την ισότητα¨ θα είναι η φωνή των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στον δήμο Κομοτηνής. Θα αποτελέσει φωνή για τα δικαιώματα και υπηρεσίες που δεν αποδόθηκαν μέχρι σήμερα. Το κόμμα DEB, ως κόμμα της μειονότητας είναι καθήκον μας να στηρίξουμε μέχρι τέλους τον συνδυασμό ¨Πρώτο βήμα για την ισότητα¨. Εμείς ως κόμμα με όλα τα μέλη μας θα σταθούμε δίπλα σε αυτόν το συνδυασμό. Θέλω να αναφέρω και κάτι ως συμβουλή. Εμείς θα κρατήσουμε την πόρτα του διαλόγου ανοιχτή ως το τέλος. Πάντοτε υποστηρίζουμε τον διάλογο. Αρκεί να μην παραβλέπουν τα προβλήματα της μειονότητας. Εμείς ως κόμμα D.E.B. ευχόμαστε επιτυχίες στις προσπάθειες του συνδυασμού ¨Πρώτο βήμα για την ισότητα¨.

Πρόεδρος του συνδυασμού ¨Πρώτο βήμα για την ισότητα¨ Σιμπέλ Μουσταφάογλου

Αξιότιμοι φορείς και πρόεδροι συλλόγων της μειονότητας, αξιότιμοι δημοσιογράφοι, σας καλωσορίζω όλους. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου και τα συγχαρητήρια μου προς τον ευρισκόμενο εδώ πρόεδρο του συλλόγου Τούρκων δασκάλων Δυτικής Θράκης Σαμί Τοραμάν για τις προσπάθειες του να δημιουργηθεί ο ανεξάρτητος συνδυασμός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αχμέτ Μέτε, τον εκλεγμένο μουφτή Κομοτηνής Ιμπραίμ Σερίφ, το πρόεδρο του DEB Μουσταφά Αλή Τσαβούς και όλο το Δ.Σ. του κόμματος, όλους τους προέδρους των συλλόγων, τους αξιότιμους συναδέλφους μου Ριντβάν Κοτζά Μουμίν και την κυρία Νετσλά, τον Ρασίμ Χίντ που βρίσκεται εδώ εκ μέρους της ανεξάρτητης λίστας Ξάνθης, καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς και θρησκευτικούς λειτουργούς για την στήριξη που μας δίνουν. Η παρουσία σας σήμερα εδώ μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Μας χαροποιεί ότι δεν είμαστε μόνοι, αλλά όλοι οι φορείς και οι σύλλογοι της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης έχουν γίνει μια γροθιά και είναι πίσω μας.

Αυτός είναι και ο λόγος που ιδρύθηκε ο συνδυασμός ¨Πρώτο βήμα για την ισότητα¨. Να αποδείξει ότι η μειονότητα όταν πρέπει μπορεί να κινηθεί ως μια γροθιά. Δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για να παραθέσω τις χρόνιες αδικίες που υπέστη η μειονότητα. ¨όλοι μας τις ξέρουμε. Διότι όλοι μας είμαστε μέλη μιας κοινότητας που έζησε αυτές τις αδικίες σε κάθε επίπεδο. Για αυτό πιστεύω πως μας ενώνουν το αγωνιστικό πνεύμα και τα κοινά σημεία της παράταξης μας. Πιστεύω πως παρά τους αγώνες που για χρόνια δώσαμε δεν φτάσαμε στο σημείο όπου επιθυμούμε. Αν γυρίσουμε πίσω και κοιτάξουμε θα δούμε πως κάποια λάθη κατά τον δίκαιο αγώνα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, εμφανίζονται και στην σημερινή κατάσταση των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Αυτό που λέγεται τα τελευταία χρόνια πως ¨τα πολιτικά μας δικαιώματα αποδόθηκαν¨, τουλάχιστον εμένα και άλλους που σκέφτονται σαν εμένα δεν μας ικανοποιεί. Διότι ακριβώς ο όρος ¨πολιτικά δικαιώματα¨ δεν σημαίνει ότι σε κάθε δημοκρατική χώρα και χωρίς διακρίσεις αποδίδονται με ίσους όρους σε όλους τους πολίτες ; Για αυτό πιστεύω πως είναι λάθος όταν αποδίδεται ή βελτιώνεται κάποιο πολιτικό δικαίωμα, να επιδεικνύεται λες και αποδόθηκε κάποιο μειονοτικό δικαίωμα.

Αξιότιμοι συναγωνιστές μου

Σας καλέσαμε εδώ για να σας δώσουμε το καλό νέο πως αποφασίσαμε να κάνουμε μια νέα αρχή, στη βάση της θέσης πως ¨Το δικαίωμα δεν δίνεται αλλά παίρνεται¨. Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου έχει αρχίσει. Το νέο σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τρόπο διοίκησης ¨ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ έχει αρχίσει να μπαίνει στην ζωή μας.

Για το ποια θα είναι η θέση της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης σε αυτήν τη νέα μορφή διοίκησης, και για το αν θα εκπροσωπηθεί πραγματικά υπό ίσους όρους, την απόφαση αυτή θα την πάρει πάλι ο λαός μας με την ψήφο του. Εσείς αξιότιμοι Δυτικοθρακιώτες Τούρκοι πάντοτε μετείχατε στους αγώνες. Ο καιρός περνά και φεύγει τόσο γρήγορα, πάλι σε μια σοβαρή προσπάθεια και μέσα σε ενότητα και ομοψυχία , πρέπει να μπείτε σε έναν νέο αγώνα. Σε αυτό τον αγώνα όλοι μας πρέπει να αναλαμβάνουμε το καθήκον μας, αντί να το αποφεύγουμε. Είναι ανάγκη όλοι να εργαστούμε σκληρά χωρίς να κοιτάμε δεξιά και αριστερά, να αγωνιστούμε κατά τον τρόπο που αγωνιστήκαμε σε άλλα επίπεδα, ώστε με έναν αγώνα σύμφωνο με τις ανάγκες του σήμερα να πούμε πως και στην τοπική αυτοδιοίκηση ¨υπάρχουμε και εμείς¨. Εγώ και η ομάδα που εργάζεται μαζί μου πιστεύοντας στην δύναμη σας κάνουμε τα πρώτα μας βήματα με την δημιουργία του συνδυασμού ¨ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ¨. Όσο δύσκολος είναι ο αγώνας μας, τόσο σύντομος είναι ο δρόμος και ο χρόνος που μας περιμένει.

Για να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο, και για να πετύχουμε τους στόχους μας πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας βήμα. Αν δεν κάνουμε το πρώτο μας βήμα, ποτέ δεν θα φτάσουμε στον στόχο μας. Και εμείς κάνουμε το πρώτο μας βήμα. Τώρα πλέον θέλουμε μαζί με τον λαό μας να κάνουμε το δεύτερο και τρίτο βήμα, και μαζί να προχωρήσουμε αυτόν το δρόμο. Εσείς που είστε η δύναμη και η ισχύς του μειονοτικού ανθρώπου μας, επιθυμούμε να σας αισθανόμαστε και να σας βλέπουμε δίπλα μας. Στον δύσκολο αυτό δρόμο χρειαζόμαστε τους πάντες.

Τέλος, για πρώτη φορά στην ιστορία της μειονότητας γεννιέται ένας συνδυασμός από τα σπλάχνα της. Εγώ ως Σιμπέλ Μουσταφάογλου, θέλω να υπογραμμίσω ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή προς όλους χωρίς διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους . Καλώ τους πάντες εν μέσω ενότητας και ομοψυχίας, και υπό την σκέπη του συνδυασμού ¨ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ¨ που βγήκε μέσα από την μειονότητα, να εργαστούμε για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας. Σε αυτόν το συνδυασμό υπάρχουν καθήκοντα για όλους. Ελάτε όλοι μαζί να εργαστούμε για πραγματικά και στην πράξη ίσους όρους υπηρεσιών – και όχι στα λόγια- στον Δήμο Κομοτηνής.

ΔΡΟΥΤΣΑΣ

Εφ. Αντιφωνητής 16-9-2010

Ο “άμυαλος Δρούτσας”,

η Κύπρος και η Θράκη

Στην μειονοτική «Μπιρλίκ» (11-9-2010) βρήκαμε τις δηλώσεις του ντεμέκ πρωθυπουργού της KKTC (Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου) Κιουτσούκ, ο οποίος δήλωσε για τον ΥΠΕΞ της χώρας μας Δ. Δρούτσα ότι «ελπίζει να βάλει μυαλό»! Μεταφράζουμε επί λέξει το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας:

«Ο πρωθυπουργός της KKTC Ιρσέν Κιουτσούκ είπε πως οι δηλώσεις του Έλληνα ΥΠΕΞ Δημήτρη Δρούτσα για ¨αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και απόδοση της Αμμοχώστου στους Ρωμιούς¨, δεν συνάδουν με αυτά που έγιναν στο νησί από το 1950 και δώθε, και αντί να στηρίζουν τις προσπάθειες επίλυσης, τις παρεμποδίζουν.

O πρωθυπουργός είπε πως όλοι θα πρέπει να ξέρουν πως ο ζωτικής σημασίας για τους Τουρκοκύπριους Τουρκικός Στρατός θα συνεχίσει εσαεί την παρουσία του στο νησί, πως κανένας δεν θα μπορέσει να κόψει τους ιστορικούς και στρατηγικούς δεσμούς του Τουρκοκυπριακού λαού με την μητέρα πατρίδα Τουρκία, πως στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη, δύο λαοί και δύο περιοχές, πως ο Τουρκοκύπριος ποτέ δεν θα μετανιώσει για το δικαίωμα να αποφασίζει για τον εαυτό του και πως ποτέ δεν θα εγκρίνει μια συμφωνία που απειλεί την ασφάλεια και την γαλήνη του. Ο πρωθυπουργός Κιουτσούκ είπε: “Ο Δρούτσας ή δεν κατέχει το Κυπριακό ή αν και το ξέρει κάνει φτηνή προπαγάνδα, σαν τυπικός Έλληνας πολιτικός. Βρί-σκουμε ωφέλιμο να θυμίσουμε στον κύριο Δημήτρη Δρούτσα πως στην Κύπρο από το 1950 μέχρι την υπέροχη Επιχείρηση Ειρήνης στις 20-7-1974, πίσω από κάθε καταστροφή βρίσκεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι που στην κατεύθυνση της “Μεγάλης Ιδέας” με σκοπό να κάνει την Κύπρο ένα Ελληνικό νησί, έστειλε το 1955 από τους Έλληνες στρατηγούς τον Γρίβα που ίδρυσε την τρομοκρατική οργάνωση της ΕΟΚΑ”.

Ο πρωθυπουργός Κιουτσούκ τόνισε πως η Ελλάδα είναι που το 1960 στήριξε αυτούς που ετοίμασαν το σχέδιο Ακρίτας για να μετατρέψουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε Ελληνικό κράτος και πως είναι η μόνη υπεύθυνη γι’ αυτούς που μαρτύρησαν στις επιθέσεις στο Ερένκιοϊ το 1964, στο Γκετσίτκαλε το 1967 και στα Ματωμένα Χριστούγεννα το 1963, που είναι έργο των χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών που κρυφά και κατά παραβίαση των συμφωνιών είχαν έρθει στο νησί. Ο Κιουτσούκ ανέφερε πως από το 1974 και μετά υπάρχει γαλήνη στο νησί και είπε: “Η νήσος της Κύπρου από τις 20-7-1974 έως τώρα διαβιεί τις πλέον ήρεμες, τις πλέον γαλήνιες και ευτυχισμένες μέρες της”».

Και σας ρωτώ τώρα εγώ: ποια φαντάζεστε ότι είναι η τοποθέτηση του αρθρογράφου σχετικά με το θέμα μα και για όλο το Κυπριακό; Πόσα άρθρα σχετικά με το Κυπριακό έχει δημοσιεύσει η εν λόγω εφημερίδα (αλλά και ΟΛΕΣ οι μειονοτικές) βασισμένα σε πηγές ελληνικές ή έστω μη τουρκικές; Τι είδους πολιτικά συμπεράσματα λέτε να έχουν εξαγάγει από το Κυπριακό οι άνθρωποι αυτού του μειονοτικού Τύπου και πώς αυτά τα περνάνε στους αναγνώστες τους;

ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ

Eφ. Αντιφωνητής 16-9-2010

Εγγόνια των Οθωµανών

Άλλο ένα ραµαζάν-µπαϊράµ πέρασε – βοήθειά µας – κι αυτό µε το απαιτούµενο πλέον τούρκικο χρώµα. Φρόντισαν γι’ αυτό όχι µόνο οι γείτονες αλλά και οι τοπικές ελληνικές Αρχές που έχουν ξεχάσει τη λέξη «όχι» σε οποιοδήποτε αίτηµα εξ ανατολών, λογικό και µη.

Έτσι είχαµε πάλι το Καραβάνι της Αφθονίας από τον δήµο Μπαϊράµ Πασά της Κωνσταντινούπολης να περιφέρει τον οθµωνισµό ανά τα χωρία της Θράκης. Την 1η Σεπτεµβρίου ήταν στο Εύλαλο της Ξάνθης και εκεί, µεταξύ άλλων, πήρε τον λόγο για να χαιρετίσει και ο σοσιαλιστής βουλευτής του νοµού Τσετίν Μάντατζη («Βουβαλοβοσκός»). Αφού λοιπόν πρώτα απ’ όλους χαιρέτισε καί ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόξενο κι αµέσως µετά τον «σεβαστό εκλεγµένο Μουφτή Ξάνθης», δηλαδή τον Μέτε, είπε διάφορα κοινότυπα, µεταξύ των οποίων µία φράση ξεχωρίσαµε: «Όντως το κεντρικό σύνθηµα της αποστολής αυτής που είναι “η αδερφοσύνη δεν γνωρίζει σύνορα” ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, γιατί εµείς όλοι µας είµαστε εγγόνια των Οθωµανών»!

Φυσικά είναι δικαίωµα του καθενός να νιώθει απόγονος ή κληρονόµος οποιουδήποτε, δεν θα υποδείξουµε εµείς στον Μάντατζη τη ρίζα του. Όµως το σηµειώνουµε για τους αφελείς εκείνους Έλληνες που διαβάζοντας τα περί «ασύνορης αδελφοσύνης» στις αποστολές τού Καραβανιού θαρρούν ότι βλέπουν κάτι σαν ατάκες ενός µωαµεθανού Παύλου (ή έστω Βολταίρου). Η επιχείρηση «Καραβάνι της Αφθονίας» έχει σαφώς διακηρυγµένο στόχο το αδελφικό αντάµωµα των Βαλκάνιων απογόνων των Οθωµανών. Από κει και πέρα ίσως αναλάβουν άλλες τουρκικές αποστολές για τα περαιτέρω…

Άραγε στην ελληνική Θράκη, πέρα από τα εγγόνια των Οθωµανών, υπάρχουν άλλου είδους απόγονοι; Απόγονοι των ΕΛΛΗΝΩΝ, λ.χ., έχουν άραγε αποµείνει;

O ΦΟΝΙΑΣ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ

Εφ. Ταράφ 25-9-2010

ΠΙΣΩ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ- YILDIRAY OĞUR – Κωνσταντινούπολη 25-9-2010

Η κόρη του δολοφονηθέντος στην Κύπρο Αϊχάν Χικμέτ δήλωσε πως ¨Είναι γνωστό πως πίσω από την δολοφονία κρύβεται ο Ντενκτάς¨

Η εφημερίδα Ταράφ μετά την ομολογία του συνταξιούχου στρατηγοί Σαμπρί Γιρμιμπέσογλου πως ¨Στην Κύπρο κάψαμε τζαμιά για να αυξήσουμε την δύναμη¨, έφτασε στους μάρτυρες σχετικά με τις βομβιστικές επιθέσεις του 1962 στα τζαμιά Μπαιρακτάρ και Ομερίγιε στην Λευκωσία και τις δολοφονίες δημοσιογράφων που ακολούθησαν.

Η Χιφσιέ Χικμέτ, κόρη του δημοσιογράφου Αϊχάν Χικμέτ που δολοφονήθηκε στις 23-4-1962 όταν στην εφημερίδα Τζουμχουριέτ που έβγαζε έγραψε πως θα ανακοίνωνε αυτούς που έβαλαν βόμβα στα τζαμιά, απάντησε στα ερωτήματα της εφημερίδα Ταράφ.

Η Χιφσιέ Χικμέτ που ζει στην Νότια Κύπρο μαζί με τον αδερφό της Εμίν Χικμέτ ήταν τεσσάρων χρονών όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας τους.

Η Χικμέτ απάντησε στο τηλέφωνο τις ερωτήσεις μας, με την ελπίδα πως μετά τις αποκαλύψεις του Γιρμιμπέσογλου –έστω και μετά από 48 χρόνια- αυξάνονται οι πιθανότητες διαλεύκανσης της δολοφονίας. Η Χικμέτ αναφέρει πως όλοι στην Κύπρο ήξεραν πως στην δολοφονία εμπλεκόταν ο Ντενκτάς αλλά δεν μπορούσε να το πει λόγω φόβου.

Ποια είναι η νομική κατάσταση σχετικά με την δολοφονία του πατέρα σας ; Ο φάκελος της υπόθεσης που βρίσκεται ;

Εγώ και ο αδερφός μου ψάξαμε παντού. Μπήκαμε στα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο σχετικός με την δολοφονία του πατέρα μου φάκελος χάθηκε. Ο φάκελος αυτός δεν βρέθηκε σε κανένα δικαστήριο. Κάποιοι τον εξαφάνισαν τον φάκελο. Ποιος μπορεί να το έκανε αυτό ;

Σχετικά με την δολοφονία έχουν κατηγορηθεί η ΤΜΤ και ο Ντενκτάς. Και εσείς έχετε κάνει ανάλογες δηλώσεις

Λένε ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Ντενκτάς εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία, αλλά κανένας δεν μπορεί να το πει λόγω φόβου.

Εκείνη την εποχή είχε ιδρυθεί μια επιτροπή διερεύνησης των βομβιστικών επιθέσεων και δολοφονιών με επικεφαλής από την τουρκική πλευρά τον Ντενκτάς και από την ελληνική τον τότε υπουργό εσωτερικών Γεωρκάτζη –και μέλος του σχεδίου Ακρίτας- αλλά δεν έφτασαν σε κάποιο αποτέλεσμα.

Μα πώς να φτάσουν όταν εμπλέκεται ο Ντενκτάς. Η επιτροπή εκείνη σκέπασε τις αλήθειες.

Ο τότε Τούρκος πρέσβης στο νησί Εμίν Ντιρβανά σχετικά με τις δολοφονίες είχε κατηγορήσει το Τουρκικό μέτωπο.

Ναι εκείνος ήξερε την αλήθεια. Για αυτό και τον μετέθεσαν.

Η δολοφονία του πατέρα σας και του Αχμέτ Μουζαφέρ ήρθε πάλι στην επικαιρότητα μετά τις αποκαλύψεις του Σαμπρί Γιρμιμπέσογλου μετά από 48 χρόνια. Σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά ;

Πρέπει ως κοινωνία να κάνουμε κάτι. Όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν εργαστεί για αυτήν την κοινότητα. Εμάς για πολλά χρόνια μας έλεγαν προδότες. Τραβήξαμε πολλά. 48 χρόνια μετά πρέπει να βγούνε οι αλήθειες.

Όλοι το ξέρουν στο νησί

Ο Σενέρ Λεβέντ ιδιοκτήτης της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Αφρίκα που βγαίνει στο νησί αναφέρει τις ομολογίες του Γιρμιμπέσογλου ως ιστορικές. Ο Λεβέντ λέει πως οι βομβιστικές επιθέσεις στα τζαμιά και οι δολοφονίες που τις ακολούθησαν υπήρξαν σημεία καμπής στην διαίρεση του νησιού και ανέφερε : ¨Στην πραγματικότητα δεν ήταν κάτι που δεν το ξέραμε. Πολλές φορές γράψαμε στις εφημερίδες μας Αβρούπα και Αφρίκα πως τα τζαμιά στα 1962 τα ανατίναξε η ΤΜΤ (Οργάνωση Τουρκικής Αντίστασης)¨.H επιτροπή που ιδρύθηκε υπό την ηγεσία του Λεβέντ Ντενκτάς και του Γιωρκάτζη –αμφότεροι εθνικιστές και υπέρ του διαχωρισμού- για να ερευνήσει τις δολοφονίες, φέρεται να έχει παραχώσει το γεγονός.

Και ο πρέσβης κατηγόρησε τον Ντενκτάς

Δεν έχω έγγραφα στα χέρια μου, αλλά ο ισχυρισμός πως πίσω από αυτήν την ιστορία κρύβεται ο Ντενκτάς βασίζεται σε ένα ενδιαφέρον όνομα. Το όνομα αυτό είναι ο πρώτος πρεσβευτής της Τουρκίας στην Κύπρο Εμίν Ντιρβανά. Ο Ντιρβανά ήταν ένας Τουρκοκύπριος που τον έστειλαν στο νησί οι πραξικοπηματίες της 27 Μαΐου 1960 (λέγεται ότι τον επέλεξε ο ίδιος ο Τουρκές). Ο Ντιρβανά που κατέβαλλε προσπάθειες για να ζήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, συναντιόταν συχνά με τους αργότερα δολοφονηθέντες δημοσιογράφους Γκιουρκάν και Χικμέτ. Αμέσως μετά την δολοφονία ειδοποιεί τον κόσμο να μην κατηγορούνε τους Έλληνες, ενώ στον κοντινό του περίγυρο σχετικά με τις βομβιστικές επιθέσεις και τις δολοφονίες δίνει το όνομα του Ραούφ Ντενκτάς. Αυτήν του την αντίδραση την δείχνει στέλνοντας και ένα τεράστιο στεφάνι στις κηδείες των δημοσιογράφων. Ο Ντιρβανά θα πληρώσει το τίμημα αυτής του της συμπεριφοράς. Λίγους μήνες μετά τις δολοφονίες και χωρίς να ολοκληρωθεί η θητεία του μετατίθεται και ανακαλείται στην Άγκυρα. Ο Σενέρ Λεβέντ λέει ότι ¨ο Ντιρβανά αφού γύρισε στην Τουρκία και μετά, είχε γράψει στη εφημερίδα Μιλλιέτ πως πίσω από την δολοφονία βρισκόταν ο Ντενκτάς¨.

Ένας από τους δολοφόνους είναι ακόμη στην Κύπρο

Ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας Αφρίκα Σενέρ Λεβέντ λέει πως οι δολοφόνοι των δημοσιογράφων Γκιουρκάν και Χικμέτ είναι δύο Τουρκοκύπριοι, πως ο ένας πέθανε αλλά ο άλλος ακόμη ζει στην Κύπρο, μάλιστα λέει πως ξέρει τα ονόματα τους. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό ο γιός ενός από τα μέλη της ΤΜΤ που είχε εμπλακεί στις δολοφονίες είχε γράψει ένα αποκαλυπτικό γράμμα στον Σενέρ Λεβέντ, μέρος του οποίου δημοσίευσε στην στήλη του ο Λεβέντ.Στο γράμμα εξιστορείται η στιγμή που ο δολοφόνος της ΤΜΤ συναντά στο δρόμο την σύζυγο του Αϊχάν Χικμέτ που είχε δολοφονηθεί στο κρεβάτι. Γράφει σχετικά με τον πατέρα του : ¨Ο πατέρας μου ήταν που τράβηξε την σκανδάλη, όμως πραγματικοί δολοφόνοι ήταν αυτοί που έδωσαν την εντολή¨. Ο πατέρας του σηκωνόταν νωρίς το πρωί…Περνώντας από τα στενά δρομάκια πήγαινε στην Λευκωσία στο μικρό του μαγαζί. Ένα πρωί περπατώντας σε αυτά τα δρομάκια συνάντησε μια νέα γυναίκα. Όταν συναντήθηκαν τα βλέμματα τους δάκρυσε. Βλέποντας τον να κλαίει η γυναίκα γύρισε προς αυτόν…Και έφυγαν αυτά τα λόγια από τα χείλη της : Σε είδα που σκότωσες εκείνη την νύχτα τον άντρα μου, το ξέρω. Όμως μη κλαίς δεν είναι δικό σου το έγκλημα, αλλά αυτών που σε έβαλαν να το κάνεις….

ΑΡΡΩΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eφ. Ραντικάλ 25-9-2010

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ TAYAD ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΠΟΛΟΥ

Bolu'da TAYAD'lı ailelere saldırı

Η ομάδα των 44 μελών του Συλλόγου Αλληλεγγύης κρατουμένων (TAYAD) που διοργανώνει πορεία διαμαρτυρίας από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα, δέχτηκε επίθεση στην πόλη Μπόλου. Στους νέους που επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα, μετείχαν και μια ομάδα εθνικιστών και επαγγελματίες με λεβιέδες, κατσαβίδια και καδρόνια. Η αστυνομία προσπάθησε να εξουδετερώσει με τα γκλόμπ και με σπρέι πιπεριού τους επιτιθέμενους, ενώ με τις ασπίδες προστάτεψαν τα μέλη της TAYAD. Τα μέλη της TAYAD με αίτημα την αποφυλάκιση των άρρωστων φυλακισμένων και κρατουμένων καθώς και την κατάργηση της συνεχιζόμενης απομόνωσης, , ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη και χτες υπό αυξημένα μέτρα ασφάλειας έφτασαν σε βενζινάδικο στο όρος Μπόλου. Εκεί αφού παρέμειναν σε σκηνές που είχαν στήσει σήμερα το πρωί στις 9.30 ξεκίνησαν τον δρόμο για την πόλη Μπόλου.

ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ, ΠΑΙΧΤΗΚΕ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ

Η ομάδα των 44 ατόμων της TAYAD μοίρασε προκηρύξεις στα χωριά κατά μήκος του δρόμου.Και ενώ η στρατοχωροφυλακή και η αστυνομία έπαιρναν μέτρα ασφαλείας, ένα άτομο σε ένα βενζινάδικο βλέποντας την ομάδα άνοιξε τουρκική σημαία. Στα ηχεία του πρατηρίου άρχισε να παίζει πολεμικό εμβατήριο. Η αστυνομία προειδοποιώντας τους ευρισκόμενους στο πρατήριο, δεν επέτρεψε να παιχτεί το εμβατήριο.

ΟΜΑΔΑ 50 ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ

………….

Γύρω στις 13.00 ομάδα 50 ατόμων επιτέθηκε με βρισιές και πέτρες στα μέλη της TAYAD. Kι ενώ έβρεχε πάνω στα μέλη της TAYAD πέτρες και γυάλινα μπουκάλια, οι αστυνομικοί σηκώνοντας τις ασπίδες τους απέτρεψαν τον τραυματισμό των μελών της. Οι επιτιθέμενοι φώναζαν συνθήματα του τύπου ¨Κατάρα στο ΠΚΚ¨, ¨Ο πιο ισχυρός στρατός είναι ο δικός μας στρατός¨ καθώς και βροχή από βρισιές.

ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ

Όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι της βιομηχανικής περιοχής, δέχτηκαν επίθεση από επαγγελματίες που έκαναν το σήμα των γκρίζων λύκων και κρατούσαν κατσαβίδια, αγγλικά κλειδιά, και λεβιέδες. Μερικοί πολίτες στους δρόμους άνοιγαν τουρκικές σημαίες, καθώς η αστυνομία έθετε υπό κλοιό τα μέλη της TAYAD.

Σχόλιο : Πόσο εκφασισμένη μπορεί να είναι μια κοινωνία ώστε να γεννά τέτοια φαινόμενα…

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΑ ΑΘΛΑ

16-9-2010 εφ. Αντιφωνητής

ΣΙΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πρίν 15 μέρες γράφαμε για τα κατορθώματα του δημάρχου Τοπείρου Στ. Χατζηευαγγέλου. Για τα ευχαριστήρια του μειονοτικού Τύπου προς τον Δήμο ο οποίος στέλνει κατά εκατοντάδες τους δημότες του με λεωφορεία στην Κεσσάνη της Τουρκίας για να ψωνίζουν από τα παζάρια. Εκεί λοιπόν ρωτούσαμε: «Πού ακούστηκε να πληρώνει ένας ελληνικός δήμος με δικά του έξοδα τον τζίρο των παζαρτζήδων στην Τουρκία, πλήττοντας ταυτοχρόνως την ντόπια αγορά: Νόμοι, συνείδηση, ένστικτο αυτοσυντήρησης, τίποτε δεν απέμεινε όρθιο στη χώρα;»

Τελικά αποδείχτηκε ότι ακόμη υπάρχουν ζωντανοί άνθρωποι στη Θράκη, αφού το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης απηύθυνε ανοικτή επιστολή στον δήμαρχο, αναδημοσιεύοντας το σχόλιό μας και ζητώντας από τον Σ.Χ. να δώσει κάποιαν απάντηση. Παρενέργεια ήταν μάλλον η παραίτηση του προέδρου Γιάννη Αλεξιάδη, για λόγους «προσωπικούς». Το ίδιο θέμα ανέδειξε και το γραφείο του πρ. βουλευτή Ξάνθης και υποψηφίου δημάρχου Γ. Παυλακάκη. Ποια ήταν η απάντηση του Χατζηευαγγέλου; Καμμία! Βούβα, να περάσουν όλα στο ντούκου!

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Δήθεν δάσκαλοι…

Καθώς ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, τα μειονοτικά αιτήματα σχετικά με την εκπαίδευση ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια. O Σύλλογος Τούρκων δασκάλων Δυτικής Θράκης (B.T.T.Ö.B.) δημοσίευσε μήνυμα – το βρήκαμε στην τουρκόφωνη «Μπιρλίκ» (15/9/2010) – όπου αναφέρεται σε λιμνάζοντα «προβλήματα στην εκπαίδευση της Τουρκικής Μειονότητας» και ζητά άμεση σύγκλιση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Στο μήνυμα αναφέρεται η ανάγκη «συνέχειας της τουρκικής κουλτούρας», «διαμόρφωσης γενιάς συνδεδεμένης με την ιστορία μας, την κουλτούρα μας και με τις εθνικές και πνευματικές μας αξίες», και «προόδου στην τουρκική γλώσσα» (άλλος εκπαιδευτικός στόχος ούτε καν μνημονεύεται!).

Θυμίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της μειονοτικής εκπαίδευσης, ζητούν ρυθμίσεις στο πνεύμα της Ε/Τ μορφωτικής συμφωνίας του …1951 (!), αύξηση των μετακλητών δασκάλων από 8 σε 35 και ξαναζητούν το κλείσιμο της ΕΠΑΘ και τον διορισμό εκπαιδευτικών που φοίτησαν δάσκαλοι στην Τουρκία. Επίσης, να μετατραπούν σε Τουρκικά σχολεία τα δημόσια γυμνάσια που γίνανε στα Πομακοχώρια και τα ιεροσπουδαστήρια Εχίνου και Κομοτηνής, να «σταματήσει η διδασκαλία των τουρκικών ως κατ΄επιλογήν μάθημα σε κάποια κρατικά σχολεία της Δυτικής Θράκης»! Ας το διαβάσουν αυτό όσοι είχαν αντίρρηση με την εισαγωγή της τουρκικής ως γλώσσας επιλογής σε κάποια δημόσια σχολεία, αδυνατώντας να αντιληφθούν τη σκοπιμότητα του μέτρου εκείνου.

Τέλος, ο …εκπαιδευτικός αυτός σύλλογος γράφει επί λέξει τα εξής απίθανα: «…Υπάρχει μια σοβαρή ροή παιδιών της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης προς τα Ελληνικά κρατικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στο θέμα της εκπαίδευσης πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας στα Ελληνικά κρατικά σχολεία. Εν όψει αυτής της άσχημης κατάστασης προτείνουμε την άμεση σύγκλιση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Τουρκικής Μειονό-τητας της Δυτικής Θράκης με μόνο θέμα την εκπαίδευση. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά.»

Πέφτουν λοιπόν όλες οι μάσκες, καθώς προτάσσεται ένας ξέφρενος τουρκικός σωβινισμός, που κατ’ επανάληψη έχει αποδειχθεί εδώ στον «Αντιφωνητή» με κείμενα σαν το ανωτέρω (και ανάλογες πράξεις). Το αποτέλεσμα ήταν να …χαρακτηριστούμε εμείς «ακραίοι», γιατί δεν κάνουμε τους κουφούς και τους τυφλούς σε όσα συμβαίνουν γύρω μας!

Ας μας πούνε λοιπόν οι άλλοι, οι μετριοπαθείς, τι απαντούν στα ανωτέρω. Κι ας μας πουν τι απαντάνε στους μουσουλμάνους γονείς του Αράτου, που διαμαρτύρονται σε Αρχές και δημοσίως για το κλειστό νηπιαγωγείο του χωριού τους. Θυμίζουμε την περσινή συμπεριφορά του δημάρχου Φιλύρας, Χασάν Κιασήφ, ο οποίος με πράξεις στα όρια του τραμπουκισμού πέταξε έξω τις νηπιαγωγούς από τα 4 νεοϊδρυθέντα νηπιαγωγεία του δήμου του (ένα ήταν κι αυτό του Αράτου), επειδή δεν ήταν «από τις δικές του». Τα νηπιαγωγεία σφραγίστηκαν, το κράτος γελοιοποιήθηκε, οι υποσχέσεις του Χατζηοσμάν (πως σε μια βδομάδα θα το έλυνε το θέμα) ξέφτισαν, κι έναν χρόνο μετά όχι μόνο τα παιδιά δεν πήγαν σε κανένα νηπιαγωγείο αλλά ούτε και στην Α΄ τάξη του δημοτικού μπορούν να γραφούν, αφού δεν έχουν χαρτί πως πήγανε σε νηπιαγωγείο! Το έχουμε πει κατ’ επανάληψη, οι μουσουλμάνοι γονείς που μένουν στη μέση τα πληρώνουν όλα. Ποιος όμως θα νοιαστεί;

Ω ΘΕΕ ΜΟΥ, ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ;

Εφ. Μπιρλίκ 23-9-2010

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αμπντουλάχ Γκιούλ συνεχίζοντας τις επαφές του στην Νέα Υόρκη, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Γιώργο Παπανδρέου. Στην συνάντηση ο Γκιούλ πρόσφερε στον Παπανδρέου ¨Τουρκικό λουκούμι¨ σκεπασμένο με σοκολάτα. Στην συνάντηση μετείχαν ο ΥΠΕΞ Αχμέτ Νταβούτογλου και ο Δημήτρης Δρούτσας, που μετά τις αλλαγές στην κυβέρνηση ανέλαβε τα καθήκοντα του ΥΠΕΞ.

Σχόλιο : Η λεζάντα λέει ¨Να τρώμε γλυκά, να μιλάμε γλυκά¨.

ΕΡΕΥΝΕΣ

Εφ. Ταράφ 6-9-2010

Οι εργαζόμενες στο πανεπιστήμιο του Νέβσεχιρ Σεμρά και Βεφά Κιουτσούκ μαζί με την καθηγήτρια της νοσηλευτικής Ζεχρά Ισίκ Τσαλισκάν και την Ναζάν Τσακιρέρ από τη σχολή νοσοκόμων του πανεπιστημίου του πανεπιστημίου Ουφούκ, ερεύνησαν σε 350 γυναίκες που είχαν γεννήσει σε ένα χωριό του Νέβσεχιρ, τις σχετικές με την εγκυμοσύνη, την γέννηση και τη λοχεία παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές.

Η Τσακιρέρ ανακοίνωσε ως εξής τα αποτελέσματα : Ρωτήσαμε τις 350 γυναίκες που είχαν γεννήσει στο χωριό τι είδους παραδοσιακές πρακτικές εφάρμοσαν για να μείνουν έγκυες. Το 70,7% των γυναικών για να μείνουν έγκυες προσέφυγαν σε παραδοσιακές μεθόδους, όπως το συχνό τράβηγμα μέσης, το κάθισμα πάνω σε ακαθαρσίες κοτόπουλων, φοράνε πουκάμισο φτιαγμένο από πανί από επτά σπίτια στα οποία υπάρχει και ένας Μεχμέτ, και το κάθισμα στο έδαφος.

ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΑ ΤΗΣ …ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Εφ. Ραντικάλ   6-9-2010

Δεν τίθεται συχνά στην επικαιρότητα, αλλά ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των δικαιωμάτων των ζώων είναι οι βιασμοί. Στην περιοχή Ιτσμελέρ της Μούγλας συνελήφθη επ΄αυτοφόρω άτομο που σε θαμνώδη περιοχή επιχειρούσε να βιάσει μια κατσίκα. Η ιδιοκτήτρια Φατμά Τ. δήλωσε : ¨Που φτάσαμε, το μάτι τους έπεσε ακόμα και στην κατσίκα¨ και ακολούθως υπέβαλε μήνυση. Η Φατμά Τ. είπε πως θα σφάξει το ζώο και είτε θα το θάψει είτε θα το μαγειρέψει.Αχ κυρία Φατμά αχ, μα ποια ήταν η αμαρτία του ζώου ;

ΠΑΡΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

Εφ. Μπιρλίκ 21-9-2010

O Yπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, είπε ότι είναι ευχαριστημένος από την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σε δήλωση του προς Έλληνες δημοσιογράφους ο ΥΠΕΞ Αχμέτ Νταβούτογλου είπε : Στην Τουρκία και στην Ελλάδα υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις. Αν λύσουμε το Κυπριακό μπορεί στην ανατολική Μεσόγειο να ιδρυθεί μια οικονομική συνεργασία¨.

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου συνάντησε τους Έλληνες δημοσιογράφους μπαίνοντας στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, απάντησε στις ερωτήσει τους, είπε πως ¨Οι Ελληνοκύπριοι είναι οι υπεύθυνοι για την μη επίλυση του Κυπριακού θέματος¨, και κάλεσε τους Ελληνοκυπρίους να πάρουν παράδειγμα από την Ελλάδα.

………………

Είπε πως τον Οκτώβριο θα επισκεφτεί την Ελλάδα

……………………………………….

Πρόσθεσε πως το δημοψήφισμα είχε και την έννοια της ¨ψήφου σταθερότητας¨ στην Τουρκία, και πως αυτό είναι σημαντικό και για την Ελλάδα

Στην ερώτηση αν πρέπει η Τουρκία να κάνει κάποια βήματα για την επίλυση του Κυπριακού θέματος είπε : ¨Στο παρελθόν κάναμε πολλά βήματα. Στο μέλλον μπορούμε να κάνουμε και άλλα βήματα. Αν οι φίλοι μας Ελληνοκύπριοι ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδας, αν πάρουν μαθήματα από το παρελθόν και πούνε αυτή τη φορά ¨Ναι¨ στην ειρήνη, τότε θα διασφαλιστεί πρόοδος στην επίλυση του Κυπριακού θέματος.

Σχόλιο : Σωστά φτάνει πια με αυτούς τους ξεπερασμένους εθνικισμούς για κατεχόμενα και αγνοούμενους. Νέα εποχή βρε ξεκολλάτε !! Εποχή με ζεϊμπέκικα και κουμπαριές.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ

Κείμενο του ιστολόγιου.

Ο Σαμπρί Γερμιμπέσογλου είναι συνταξιούχος του τουρκικού στρατού. Φέρεται να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο πογκρόμ σε βάρος των Ελλήνων που έλαβε χώρα στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Ο ίδιος βέβαια στο βίντεο που ακολουθεί (στα τουρκικά φυσικά) αναφέρει πως ο ίδιος τότε ήταν ένας απλός υπολοχαγός και πως υπεύθυνη για εκείνα τα γεγονότα είναι η ΜΙΤ. Μάλιστα αναφέρει πως ήταν ¨υπέροχα οργανωμένα¨… Το βίντεο για όσους μιλάνε τουρκικά είναι στην διεύθυνση http://webtv.hurriyet.com.tr/1/9854/0/1/sabri-yirmibesoglu-konustu.aspx Και τώρα έρχεται ο Ερντογάν αφού οι πρόγονοι του ξεπάστρεψαν τον ελληνισμό εκεί, και μας μιλάει για αμοιβαίες κινήσεις καλής θέλησης !

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

Πρακτορείο ειδήσεων Νέτγκαζέτε, 21-9-2010 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του πανεπιστημίου Άγκυρας για το νέο ακαδημαϊκό έτος, ο πρύτανης Τζεμάλ Ταλούγ, εκπαιδευτικό προσωπικό και περίπου 8 χιλιάδες νέοι φοιτητές επισκέφτηκαν το μαυσωλείο του Ατατούρκ.

…………….

Ακολούθως ο πρύτανης έγραψε στο ιδιαίτερο βιβλίο του μαυσωλείου τα εξής : ¨Μεγάλε ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ήρθαμε σε σένα στην έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 μαζί με τους νέους φοιτητές. Αυτοί βιώνουν τον ενθουσιασμό των πρώτων τους βημάτων στο πρώτο πανεπιστήμιο που ίδρυσε η Δημοκρατία μας και φέρουν την ευθύνη. Πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε πως οι φοιτητές μας βαδίζοντας υπό το φώς της λογικής και της επιστήμης θα παραμείνουν μόνιμα συνδεδεμένοι με τις θεμελιώδεις αξίες της Δημοκρατίας που τους δώρισες και εμπιστεύτηκες¨.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΛΙΣΤΕΣ

Ιστοσελίδα του περιοδικού Ρόντοπ Ρουζγκαρί, 21-10-2010

Μετά την Ξάνθη, ανεξάρτητη λίστα ιδρύεται και στην Κομοτηνή !!!

Η ανεξάρτητη λίστα που ετοιμάζεται να κατέβει στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συγκέντρωση αύριο στις 18.00 στο ξενοδοχείο Χρήστος και Εύη. Στην συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν πολλά μέλη της μειονότητας.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ

1-9-2010, εφ. Ταράφ

O Νο 2 του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Ασλάν Γκιουνέρ, το 2007 υπέκλεψε παράνομα τις συνομιλίες δύο χιλιάδων ατόμων με συσκευή που έβαλε να αγοράσουν από το Ισραήλ με τη δικαιολογία πως ¨θα ακούμε τους ΠΚΚδες¨.

Σύμφωνα με τον νόμο για τις τηλεπικοινωνίες του 2005, παρακολουθήσεις μπορούνε να κάνουνε μόνο η ΜΙΤ, η Αστυνομία και η Στρατοχωροφυλακή. Από τον νόμο φαίνεται ότι ο στρατός δεν έχει αρμοδιότητα να πραγματοποιεί παρακολουθήσεις, και ούτε την αρμοδιότητα να αγοράσει το σχετικό υλικό. Ο Ασλάν Γκιουνέρ που ήξερε τον νόμο, για να κάνει τις παράνομες παρακολουθήσεις, έδειξε ως δικαιολογία μια εγκύκλιο του 2002. Προβάλλοντας στην Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής βιομηχανίας αυτήν την εγκύκλιο του 2002, έκρυψε από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας αυτήν την αγορά.

Δεν αρκεί η δορυφορική παρακολούθηση

Ο Γκιουνέρ είχε τονίσει και παλιότερα, ότι στα πλαίσια μιας συμφωνίας θα μπορούσε να είχε αγοραστεί σύστημα παρακολούθησης τηλεφώνων. Η συμφωνία που υπογράφηκε στις 5-9-2006 ανάμεσα στην Διεύθυνση Αμυντικών Βιομηχανιών και την τουρκική εταιρία İnta Space αφορούσε προμήθεια παρακολούθησης τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου(Thuraya). Με βάση αυτήν τη συμφωνία οι Τ.Ε.Δ. θα αποκτούσαν την δυνατότητα παρακολούθησης δορυφορικών τηλεφώνων. Ο Γκιουλέρ σε έγγραφο του, αφού αναφέρει πως το σύστημα παρακολούθησης και παρεμβολής δορυφορικών τηλεφώνων θα τοποθετούνταν στο Αρχηγείο, προσωρινά τον Μάρτιο του 2007 και οριστικά τον Ιούλιο του 2007, ζητά να αγοραστεί και σύστημα παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων. Αυτό είναι που τραβάει την προσοχή στο έγγραφο του Γκιουνέρ. Δηλαδή ότι παρά το ότι δεν είναι στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του, ζητά να αγοραστεί σύστημα παρακολούθησης τηλεφώνων.

…………..

Μετά από αυτό το έγγραφο του Γκιουνέρ αγοράστηκε ένα σύστημα παρακολούθησης τηλεφώνων από το Ισραήλ. Το σύστημα αυτό τοποθετήθηκε στο υπ. αρ. 06 AD 6382 αυτοκίνητο μάρκας Μερσεντές. Με βάση τον νόμο για τις τηλεπικοινωνίες η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση όλων των παρανόμων δραστηριοτήτων – του ΠΚΚ συμπεριλαμβανομένου- ανήκει στην ΜΙΤ, στην Στρατοχωροφυλακή και στην Αστυνομία. Όμως παρόλα αυτά ο Γκιουνέρ αγόρασε από το ισραήλ το σύστημα για να κάνει παράνομες παρακολούθήσεις.

Ο Νο 2 του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Ασλάν Γκιουνέρ που είχε φέρει το σύστημα με τη δικαιολογία πως ¨θα παρακολουθούμε τους ΠΚΚδες¨, φέρεται να έχει παρακοουθήσει πολλά γνωστά ονόματα. Στρατιωτικός που μίλησε με την Ταράφ μας ανέφερε πως παρακολουθήθηκαν παράνομα οι : Μπασκίν Οράν, Ντογού Εργκίλ, Φικρί Σαγλάρ, Κενάν Ισίκ, Ζιγιά Χαλίς. Ορχάν Μίρογλου, Λεϊλά Ζανά και Σεμπαχάτ Τουντζέλ. Ανέφερε ότι σε περίπτωση που διεξαχθεί έρευνα, τα ίχνη για την παρακολούθηση αυτών των ατόμων θα βρεθούνε στο υπ. αρ. 06 AD 6382 αυτοκίνητο μάρκας Μερσεντές όπου τοποθετήθηκε το σύστημα. Μάλιστα έδωσε μια ακόμη εντυπωσιακή πληροφορία. ¨Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Πολέμου παρήγγειλε σύστημα που θα μπορεί να παρακολουθεί όλες τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Το Ισραήλ πριν να μας πουλήσει αυτό το σύστημα πήρε όλες τις πληροφορίες για τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας στην Τουρκία. Το Ισραήλ όποτε θέλει θα μπορεί να μας παρακολουθεί¨.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ ΤΣΕΤΙΝ ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΣΤΟ ΕΥΛΑΛΟ 1-9-2010

Τσετίν Μάντατζη

Αξιότιμε κύριε Γενικέ πρόξενε της Τουρκικής Δημοκρατίας, σεβαστέ εκλεγμένε μουφτή Ξάνθης, αξιότιμοι δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι, αξιότιμε δήμαρχε Τοπείρου, αξιότιμε δήμαρχε Σελέρου. Αγαπητοί ομογενείς μου διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του ιερού μήνα του Ραμαζανιού . Σας χαιρετίζω εγκαρδίως όλους. Ο μήνας του Ραμαζανιού ας είναι ευφρόσυνος για όλους μας. Αισθανόμαστε μεγάλη υπερηφάνεια και ικανοποίηση από το να φιλοξενούμε το Καραβάνι της αφθονίας του δήμου Μπαιράμπασά , εδώ στην πεδινή περιοχή της Ξάνθης. Πριν περίπου 2 εβδομάδες ήμουν στην Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκα με τον αξιότιμο δήμαρχο του Μπαιράμπασα Χουσείν Μπουργκέ και είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του . Μου ανέθεσε να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του. Όντως το κεντρικό σύνθημα της αποστολής αυτής που είναι ¨η αδερφοσύνη δεν γνωρίζει σύνορα¨ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί εμείς όλοι μας είμαστε εγγόνια των Οθωμανών. Με τον συντονιστή της αποστολής αυτής Μουσταφά Χατιπλέρ, εμείς οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης συγγενεύουμε και αισθανόμαστε μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση να τον φιλοξενούμε στον χώρο μας. Απευθύνω εγκάρδιες ευχαριστίες στον γενικό πρόξενο της μητέρας πατρίδας μας, στον εκλεγμένο μουφτή μας, στον δήμαρχο μας της περιοχής, στον αντιδήμαρχο που συνέβαλαν αποφασιστικά στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης στον χώρο αυτό. Σας εύχομαι όλους το υπόλοιπο του ιερού αυτό μήνα να το περάσετε με ευτυχία και χαρά και να απολαύσετε το προσφερόμενο πρόγραμμα της αποστολής αυτής.

Σχόλιο : Μόνο άσχετοι και ανόητοι θα εκνευρίζονταν με αυτά που λέει ο κ. Μάντατζη. Ο κύριος βουλευτής είναι συνεπής, λέει τα ίδια πράματα εδώ και χρόνια. Αν υπάρχουν κάποιοι στους οποίους πρέπει να καταλογίσουμε κάτι, τότε αυτοί είναι ο Παπανδρέου και ο Ξυνίδης. Αυτοί δεν τον επέλεξαν ; Αυτοί δεν τον ανέχονται ;